Vel 3 prosent av befolkningen spilleavhengig

– Vel 3 prosent av den norske befolkningen er spilleavhengig. Dette er trolig et lavt anslag, mener Ella Kopperud, faglig leder for spilleavhengighetsprosjekte t ved Stiftelsen Renåvangen i Odalen.