Politisk vilje til kutt i bensinavgiften

Mye tyder på at bensinavgiften vil bli redusert neste år. Både Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti vurderer kutt i avgiften.