Storrøykere får hjerteinfarkt 17 år tidligere

En undersøkelse blant hjerteinfarktpasienter i Hedmark konkluderermed at de som hadde røyket mer enn ti sigaretter om dagengjennomsnittlig fikk hjerteinfarktet 17 år tidligere ennikke-røykerne.