Økt omsetning, men lavere overskudd for Reitan

Reitangruppen endte med et overskudd før skatt på 2,38 milliarder kroner i fjor. Det er noe lavere enn året før, tross en markant økning i omsetningen.