Store følger for Norge av ny frihandelsavtale

Frihandelsavtalen EU og USA forhandler om, kan få alvorlige konsekvenser for norsk industri, fiskeeksport og matindustri.