Nye fengselsplasser og leide soningsplasser

Soningskø og fulle fengsler gjør at regjeringen foreslår å bygge 650 nye fengselsplasser. I tillegg er en avtale om leie av soningsplasser i Nederland på plass.