Kraftig økning av medisinbruk i Norge

I løpet av årets første seks måneder brukte Norges befolkning 11 prosent mer penger på medisiner enn i samme periode i fjor.