Foreldre vil inn i klasserommet

Foreldre til elever i klasse 2b på Hundvåg skole vil inn i klasserommet til barna sine. De vil ta fri fra jobb for å være med og skape ro i klassen.