Travelt for redningstjenesten på sommerveiene

Hittil i år har flere tusen bilister ringt landets redningstjenester på grunn av motortrøbbel i sommertrafikken.