Få dømmes for menneskesmugling

Til tross for løfter om at kampen mot menneskesmugling skal prioriteres, er det svært få som blir dømt for slike forhold. Nesten halvparten av sakene som etterforskes, blir henlagt.