Flere av de savnedes mobiltelefoner har vært i bruk