Fatlands slakteri i Ølen sjekkes for e.coli-smitte