Spekk eller fårekjøtt i morrpølse kan være smittekilden