1 av 2 langtidsfanger er syke

Halvparten av landets 971 langtidsfanger ved norske fengsler er psykisk syke, viser en ny undersøkelse. En lignende undersøkelse fra Stavanger viser det samme.