Hillary fra Svalbard med sterke klima-argumenter

Hillary Clinton og fire senatorkolleger fikk ved selvsyn se klaretegn på klimaendringer under sitt Svalbard-besøk.