UDI jobber på spreng med Krekar-saken

Det er uvisst hvor lang tid UDI vil bruke på å behandle spørsmåletom mulla Krekars oppholdstillatelse i Norge. Selv om han skullemiste sin asylstatus, kan han søke om opphold fordi kona og barnahans er norske statsborgere.