Melkebønder tapte mot staten

De 299 melkebøndene som saksøkte staten for å få høyere priser for melkekvotene de solgte, tapte rettssaken fullstendig.