Sponheim overkjørt om mattilsyn

Stortinget godtar ikke landbruksminister Lars Sponheims forslag om å legge det nye Mat— tilsynet til Ås. Dermed er det fortsatt håp for at tilsynet kan bli plassert i Stavanger-distriktet.