- Medfører ikke fare for liv og helse

Streiken ved matvarelagrene har ikke ført til fare for liv og helsenoen steder i landet, opplyser helsedirektør Lars E. Hanssen.