Oppretter skandinavisk legetabbe-register

Heretter skal helsemyndighetene i Norge, Sverige og Danmark informere hverandre når leger får advarsler.