164 brunbjørner i Norge

I 2009 har DNA-analyser påvist 164 brunbjørner i Norge, det høyeste antallet siden målingene startet. Men fortsatt er kjønnsfordelingen skjev.