Millionkontrakt til norsk kabelfabrikk

Sjøkabelfabrikken til det franske selskapet Nexans i Halden skal produsere høyspentkabler for Hellas. Kontrakten til selskapet er verdt 64 millioner euro, eller rundt en halv milliard kroner.