Drapsdømt klager Norge inn for EMD

En 38 år gammel drapsdømt mann klager Norge inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).