Også Tørresdal har fått drapstrusler

Nesten halvparten av alle stortingspolitikere har opplevd å bli truet, viser en fersk undersøkelse. En firedel av disse har fått drapstrusler.