Skeptisk til om regjeringen får lagt fram boklov

Opposisjonen er skeptisk til om tiden strekker til, men Kulturdepartementet fastholder at målet fremdeles er å få lagt fram forslag til boklov før sommeren.