Avgjør gjenåpning av Treholt-saken torsdag

Torsdag vil Gjenopptakelseskommisjonen avgjøre om Treholt-saken skal gjenåpnes.