Brannhelikoptrene får de midler som trengs

Kassen for brannhelikoptervirksomhet i Direktoratet for brann— ogelsikkerhet (DBE) er tom. Men etaten får likevel brukebrannhelikopter i år i det omfang som er nødvendig.