Returavtale inngått mellom Norge og Etiopia

Norge har undertegnet en avtale med Etiopia om retur. Avtalen åpner både for at etiopiske borgere kan få støtte til å returnere frivillig, og for tvangsretur.