Sykehus gir ikke leger fast jobb

Over halvparten av legene på landets sykehus er midlertidig ansatt. Legeforeningen mener det går ut over både kvalitet og pasientenes sikkerhet.