Eldrebølgen fører til dyster brannstatistikk

Så langt i år har 51 personer omkommet i branner i Norge, 11 flere enn i 2012. Stadig flere av de omkomne er personer over 70 år.