Mange flyktninger venter på et sted å bo

Kort tid før svarfristen utløper, har en tredel av kommunene nå sagt ja til å bosette en firedel av de 2.800 flyktningene som venter på et sted å bo de neste tre årene.