Kystkommuner ønsker mer av oppdrettsinntektene

Kystkommunene ønsker at en større del av inntektene fra oppdrettsnæringen skal komme lokalsamfunnet til gode, og ikke lenger kun skal gå til stat— og fylkesnivå.