• Statsadvokat Thorbjørn Klundseter uttalte etter jurykjennelsen onsdag at han vil trekke seg tilbake og vurdere på nytt hva slags påstand om straff påtalemyndigheten skal be om for den tidligere Vågå-ordføreren. Scanpix

Aktor: Må vurdere riktig straff for Øygard

Påtalemyndigheten må revurdere hva slags straff det er riktig å be om etter at juryen i lagmannsretten frifant Rune Øygard på det alvorligste tiltalepunktet, mener aktor.