Høyesterett vil prøve drosjeløyve-sak

Høyesterett vil behandle en anke fra fire drosjeeiere i Oslo som ble fratatt sine løyver av Oslo kommune i forbindelse med den såkalte drosjesvindelsaken.