• Tunneler nødkommunikasjon.pdf

- Svært viktig med nødnett

Etter brannen i Gudvangatunnelen, mandag, viste det seg at det analoge sambandet ikke virket.