Romfolk i Trondheim vil ha Nav-støtte til bolig

Et titalls personer fra romfolket i Trondheim har søkt om bostøtte hos Nav. Hvis de får avslag vil de gå til retten med saken.