Ny tjenestepensjon på plass

Regjeringen foreslår en ny tjenestepensjonsordning for privat sektor som blir godt mottatt av Finans Norge. LO er skeptisk til at kvinner må betale mer fordi de lever lenger.