Ny bok: - Barn er taperne i retten

Vold mot barn blir ikke tatt på alvor i norske domstoler. I flere tilfeller blir barn tvunget til samvær med en voldelig forelder.