Streik i staten vil ramme bredt

En streik blant statsansatte vil ramme politiet og fengslene samt Nav og en rekke andre etater og virksomheter.