• _SCC-AIPub_F-Br_dt_1553591a.jpg J�rgen Svarstad

Olav Thon gir bort milliardformuen

Olav Thon (90) gir bort hele formuen sin på 25,4 milliarder kroner. Pengene skal gå til allmennyttige formål.