Norsk-mongolsk seminar om reinsdyr

Ikke nok med at norske samer skal fange rein på øygruppa Sør-Georgia i Sør-Atlanteren. Mandag innledes et eget reindriftssamarbeid med Mongolia.