• Utenrikstjenesten har kjøpt 85 pass/biometrikiosker som nå sendes til utenriksstasjonene som har oppgaver knyttet til pass- eller utlendingsfeltene. Kiosken har et stort antall kjente feil og mangler som må rettes på før de kan brukes. Torstein Ringnes

Politiets pass- og ID-kort-prosjekt: Har kjøpt 85 splitter nye passkiosker som er sendt til norske ambassader. Kun én er i ordinær bruk

De nye passkioskene har et stort antall kjente feil og mangler. Nå står de på norske ambassader verden rundt.