Lotteritilsynet anmelder selskap bak WGI-sider

Lotteritilsynet har anmeldt to selskap for brudd på lotteriloven.Tilsynet mener de to selskapene bryter lotteriloven ved at deadministrerer og driver to nettsider som markedsfører spillet WorldGames Inc.