Barnevern uten døgnvakt

En rekke kommuner mangler døgnvakt og helgevakt innen barnevernet.I Nannestad måtte politiet sitte barnevakt for en toåring.