Stortinget ber om åpning for tunnelsubsidier

Vedtaket i Nasjonal Transportplan betyr en åpning for å bruke ferjesubsidier til tunnelbygging, sier statssekretær Eirin Sund (ap).