Forslag om økt arbeidsinnvandring i mars

I mars vil regjeringen komme med et forslag om hvordan økt arbeidsinnvandring av fagpersonell til Norge skal organiseres. Da skal et statssekretærutvalg være ferdig med sin vurdering av dette spørsmålet.