Skeptisk til salg av hytteadresser

Datatilsynet er kritisk til at Statens kartverk selger hytteadresser og navn til eiendomsmeklere og selgere uten å underrette dem som blir berørt.