Fremgang for Posten

Posten Norge hadde en positiv utvikling i 1. kvartal. Omsetningen har økt med 441 millioner kroner fra i fjor til årets 3.778 millioner kroner.