Delt syn på Andersens psyke

De to psykiatrisk sakkyndige som har observert Jan Helge Andersener uenige om hans psyke. Lege Tor Gamman og Olaf Bakke (58),overlege og spesialist i psykiatri, har gjennomført denpsykiatriske observasjon av tiltalte.