Maks to statsråder fra fylket

Einar Steensnæs (KrF) og Hilde Frafjord Johnson (KrF) er de heteste tipsene lokalt i en regjeringskabal med Høyre, KrF og Venstre.